Ladda ner rekommenderade webbläsare:

Välkommen till Långåsvägen!

 

Vår väg ligger i Lindome, Mölndals kommun och sträcker sig 1,8 km från Spårhagavägen i norr, fram till Sandsjöbackareservatets parkering i sydöst.

 

 

Uppmaning från Fiberföreningen:

Det är väldigt viktigt att vi får in alla avtal och ansökningar eftersom det är detta som ligger till underlag för budget och insats.

 

Därför vill vi att alla som vill koppla in fiber till sina fastigheter lämnar in fastighetsavtalet samt medlemsansökan å det snaraste! Vi saknar många...

Hälsningar

Styrelsen för Fiberföreníngen

 

Skicka e-post

Långåsvägens Samfällighetsförening