Välkommen till Långåsvägen!

 

Vår väg ligger i Lindome, Mölndals kommun och sträcker sig 1,8 km från Spårhagavägen i norr, fram till Sandsjöbackareservatets parkering i sydöst.

 

Dagar att boka

Städdag: 26 april, 9.30--11

Årsmöte: 7 maj, 18.30--21.00

 

Värna våra vägkanter och slänter

När du trafikerar Långåsvägen, tänk på att vägkanterna ännu är mjuka, särskilt där nydikning gjorts.

Endast vägbanan och avsedda M-platser ska trafikeras.

Att köra eller rida i vägslänten kan innebära åverkan på vägen. Slänten ska hållas slät och fin för maximal dränering och stabilisering av vägkroppen.

Skicka e-post

Långåsvägens Samfällighetsförening

Ladda ner rekommenderade webbläsare: